02/06/2019 - Σχετικά με την κινητοποίηση

Αθήνα, 02/06/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
   


  Σας κοινοποιούμε την απόφαση που έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή των φορέων μας, την επιστολή που απέστειλε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, την αφίσα που πρέπει να αναρτήσετε για την νέα αποχή διαρκείας που αποφασίστηκε, καθώς και το έντυπο που πρέπει να δίνουμε στους ασφαλισμένους που προτιμούν τις μονάδες μας, προς ενημέρωσή σας και για τις απαιτούμενες ενέργειές σας.

 

Απόφαση Συντονιστικού
Επιστολή προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αφίσα για κινητοποίηση
Έντυπο προς ασφαλισμένους

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός