30/05/2019 - Εξουσιοδοτήσεις προς τους Ιατρικούς Συλλόγους

Αθήνα, 30/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Ανακοινώνουμε και προτρέπουμε όλα τα μέλη μας να αποστείλουν στο Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν, υπογεγραμμένη την εξουσιοδότηση για καταγγελία της άτυπης σύμβασης που έχουμε με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε να συγκεντρωθούν οι εξουσιοδοτήσεις του 80%  τουλάχιστον των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικών μονάδων εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια), για να ενεργοποιηθεί η καταγγελία της σύμβασης με τον Οργανισμό, η οποία μαζί με τις άλλες ενέργειες που έχει προγραμματίσει η Συντονιστική Επιτροπή όλων των φορέων εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, θα οδηγήσει στην κατάργηση του ανήθικου και ληστρικού μέτρου του claw back, το οποίο μας έχει ήδη χρεοκοπήσει και μας οδηγεί στην οικονομική καταστροφή.
   Επισυνάπτουμε τους συνδέσμους (links) με τα έντυπα των εξουσιοδοτήσεων από τους 3 μεγαλύτερους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας (Ι.Σ.Α., Ι.Σ.Π., Ι.Σ.Θ.), προς διευκόλυνσή σας.


Ι.Σ.Α.
Ι.Σ.Π. (Εξουσιοδότηση Εταιρειών, Εξουσιοδότηση Ιατρών)
Ι.Σ.Θ.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός