30/05/2019 - Παράταση υποβολής και αποστολής δαπάνης 4ου

Αθήνα, 30/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής και αποστολής των δαπανών μηνός Απριλίου 2019.


Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός