22/05/2019 - Απάντηση σε Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 22/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Σας κοινοποιούμε ανυπόγραφο Δελτίο Τύπου που εξεδόθη από το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τις αντίστοιχες απαντήσεις που έδωσαν, αφενός μεν η Συντονιστική Επιτροπή όλων των φορέων εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προς ενημέρωσή σας.


Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Συντονιστική Επιτροπή
Ι.Σ.Α.
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός