21/05/2019 - Αφίσες για τις εξώθυρες

Αθήνα, 21/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


       Σας κοινοποιούμε την αφίσα που ετοίμασε η Συντονιστική Επιτροπή εργαστηρίων και πολυϊατρείων, για να την αναρτήσετε στις εξώθυρες των μονάδων σας και επιπλέον σας κοινοποιούμε και τις αφίσες που έβγαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές σε τοπικό επίπεδο.


Αφίσα Συντονικής Επιτροπής
Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας
Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός