20/05/2019 - Ενημέρωση ασφαλισμένων

Αθήνα, 20/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   Σας κοινοποιούμε το κείμενο που συνέταξε η Συντονιστική Επιτροπή των ιδιωτικών μονάδων εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, ένα σύντομο κείμενο το οποίο μπορείτε να το αναρτήσετε στις προθήκες των τμημάτων των μονάδων σας και να το επισυνάπτετε μαζί με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους πολίτες της χώρας μας τους λόγους των κινητοποιήσεων μας.
   Θα ακολουθήσει αφίσα για να την αναρτήσετε στις εισόδους των μονάδων σας.


Κείμενο για τις προθήκες και για τα αποτελέσματα

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός