10/05/2019 - Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για εφαρμογή plafond

Αθήνα, 10/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία αναφέρεται ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, θέτει plafond και αλλάζει τις τιμές σε 3 κατηγορίες απεικονιστικών εξετάσεων και συγκεκριμένα στις μαγνητικές, στις αξονικές και στις μαστογραφίες.


Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός