09/05/2019 - Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 09/05/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ενημέρωσή σας.
Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής
e-ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός