06/05/2019 - Σημειώματα claw back Α' Εξαμήνου 2018

Αθήνα, 06/05/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Σας ενημερώνουμε πως κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα του Claw back του Α’ εξαμήνου 2018 τα οποία θα τα ανασύρετε από την ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην Ενημέρωση Συναλλασσομένων (www.eopyy.gov.gr ->Πάροχος ->Ενημέρωση Συναλλασσομένων -> Ενημέρωση Συναλλασσομένων).


     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός