23/04/2019 - Κοστολόγηση εξέτασης

Αθήνα, 23/04/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 950/Β’/20-03-2019 με το οποίο κοστολογείται η εξέταση Mammaprint.
Φ.Ε.Κ. 950/Β’/20-03-2019

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός