19/04/2019 - Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.

Αθήνα, 19/04/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Π.Ι.Σ.

LINK

 

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός