17/04/2019 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας από τον Σ.Ε.Β.

Αθήνα, 17/04/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.
Ανάκαμψη χωρίς επενδυτική ορμή…

               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός