03/04/2019 - Κατάργηση βιβλιαρίων ασθενείας

Αθήνα, 03/04/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
   Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων του.
Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός