01/04/2019 - Εξυπηρέτηση έμμεσα ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ

Αθήνα, 01/04/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε ανακοίνωση που έχει βγει στα προσωπικά μηνύματα των παρόχων μέσα στο e-ΔΑΠΥ σχετικά με την εξυπηρέτηση των έμμεσα ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ με φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ.


Οδηγίες εκτέλεσης παραπεμπτικών έμμεσων μελών

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός