26/03/2019 - Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Αθήνα, 26/03/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων σχετικά με την διεξαγωγή διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις 19 και 20 Απριλίου με θέμα : «ISO 15189:2012 Λειτουργία και Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων», καθώς και το πρόγραμμα του εν λόγω σεμιναρίου.


Ανακοίνωση
Πρόγραμμα

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός