20/03/2019 - Εφαρμογή άυλων υποβολών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 20/03/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    Κοινοποιούμε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής άυλων υποβολών.
Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός