11/01/2019 - Ενημέρωση για τα παραπεμπτικά που εξεδόθησαν 12/11/2018

Αθήνα, 11/01/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


    Μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου μας στον Δ/ντη Πληροφορικής για το πρόβλημα που πρόεκυψε προχθές με τα παραπεμπτικά που εξεδόθησαν στις 12/11/2018 και εκτελέστηκαν από τις 04/12/2018 και μετά και μέχρι τη λήξη που αναφέρονταν πάνω στο παραπεμπτικά αυτά, σε σχέση με την μη αποδοχή αυτών των παραπεμπτικών
από το e-ΔΑΠΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ζήτημα επιλύθηκε και αυτά τα παραπεμπτικά μπορούν να υποβληθούν και να αποζημιωθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
   Όσοι έχετε υποβάλει τη δαπάνη χωρίς να συμπεριλάβετε τα παραπεμπτικά αυτά μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να δημιουργήσετε συμπληρωματική υποβολή μέσα στο e-ΔΑΠΥ για τον μήνα αυτό (12ο), να υποβάλετε και να αποστείλετε εκ νέου αυτά τα παραπεμπτικά.
   Όσοι έχετε ήδη αποστείλει δαπάνες που συμπεριλαμβάνουν τέτοια παραπεμπτικά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.


               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός