09/01/2018 - Κοστολόγηση νέων εξετάσεων

Αθήνα, 09/01/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 5704/Β’/2018 με το οποίο κοστολογούνται οι εξετάσεις «Λήψη υλικού για κυτταρολογικές εξετάσεις» και «Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων θυρεοειδούς».


Φ.Ε.Κ. 5704/Β’/2018
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός