21/12/2018 - Παράταση αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου και κρυπτογράφηση

Αθήνα, 21/12/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου που έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό, καθώς και την κρυπτογράφηση του αρχείου αυτού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός