20/12/2018 - "Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς...", Σ.Ε.Β.

Αθήνα, 20/12/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς…
            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός