17/12/2018 - Υποβολή δαπάνης 11ου/2018

Αθήνα, 17/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Σας ενημερώνουμε πως το πρόβλημα που διαπιστώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο e-ΔΑΠΥ έχει αποκατασταθεί. Ως εκ τούτου, όσοι δεν έχετε υποβάλλει τον 11/2018, μπορείτε πλέον να υποβάλλετε και να αποστείλετε τις δαπάνες σας στο κέντρο διαλογής δαπανών στον Ασπρόπυργο.


            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός