14/12/2018 - Παράκληση να μην υποβληθεί ο 11ος

Αθήνα, 14/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Επειδή από χθες διαπιστώθηκαν προβλήματα στη λειτουργία του e-ΔΑΠΥ και στην ορθή τιμολόγηση των εξετάσεων από το σύστημα, όσοι δεν έχετε υποβάλει ακόμα τη δαπάνη 11ου/2018, σας προτείνουμε να μην την υποβάλετε ακόμα, μέχρι την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του συστήματος.

 

            Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
      Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός