14/12/2018 - Κυτταρολογική εξέταση ούρων

Αθήνα, 14/12/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
   Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 5478/Β’/2018 με το οποίο κοστολογείται η ιατρική εξέταση «Κυτταρολογική ούρων».
Φ.Ε.Κ. 5478/Β’/2018
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός