06/12/2018 - Παράταση στην αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 06/12/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση αποστολής του αρχείου ηλεκτρονικών δεδομένων που έχει ζητήσει ο Οργανισμός από τους παρόχους υγείας και όπου πλέον η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αρχείων είναι 21/12/2018.


Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός