06/12/2018 - Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.Ε.Κ. 200/Α'/2018)

Αθήνα, 06/12/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 200/Α’/2018 όπου στο άρθρο 12 ορίζεται η εκκαθάριση και η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Φ.Ε.Κ. 200/Α’/2018
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός