08/10/2018 - Εξέλιξη δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2015-2017

Αθήνα, 08/10/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Κοινοποιούμε τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού του για τα έτη 2015, 2016 και 2017.


Εξέλιξη προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

             Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
     Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός