07/08/2018 - Εκκαθάριση δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 07/08/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    

     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δημοσίευση των οδηγιών εκκαθάρισης των δαπανών των παρόχων υγείας μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, των εγκυκλίων του Οργανισμού και άλλων σχετικών οδηγιών.


  Εκκαθάριση δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook