27/07/2018 - Συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 27/07/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε την ενημερωτική ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την ανάρτηση στο site του Οργανισμού των συγκεντρωτικών οικονομικών δεδομένων που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των ιδιωτών παρόχων υγείας των ετών 2016 και 2017, καθώς και τα εν λόγω οικονομικά δεδομένα, όπως αναρτήθηκαν.


  Ανακοίνωση για συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών
  Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook