04/07/2018 - Φ.Ε.Κ. 2561 - Υπουργική Απόφαση (τροποποίηση) για τα όρια δαπανών

  Αθήνα, 04/07/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2561/Β’/02-07-2018 το οποίο τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση υπ αριθμόν Γ3γ/Γ.Π.37400/19-05-2017 (Β' 1752) αναφορικά με τις δόσεις επιστροφής του claw back για παρόχους οι οποίοι δεν είναι πλεον συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, προς ενημέρωσή σας.


  Φ.Ε.Κ. 2561/Β’/02-07-2018
              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook