18/06/2018 - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2018

  Αθήνα, 18/06/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιήθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2276/Β’/15-06-2018 τα νέα Επιτρεπόμενα Όρια Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2018, για την κατηγορία Ε και τις υποκατηγορίες Ε1-Ε9, που αφορούν τις υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.


  Φ.Ε.Κ. 2276/Β’/15-06-2018

       Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook