13/02/2018 - Πληρωμή μηνός Οκτωβρίου 2017

  Αθήνα, 13/02/2018

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
   

      Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξόφλησης των απαιτήσεων των παρόχων Π.Φ.Υ. μηνός Οκτωβρίου 2017.
    Επιπλέον, απ’ αυτήν την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση του υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού που τυχόν υπάρχει από τους παρόχους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναφορικά με το rebate και το claw back του 2016.
    Δηλαδή, αν το ποσό που έχει ήδη παρακρατηθεί δεν επαρκεί για να καλυφθεί το συνολικό rebate και claw back του 2016, η διαφορά θα παρακρατηθεί από την πληρωμή του Οκτωβρίου.

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook