30/01/2018 - Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

  Αθήνα, 30/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    

     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ.3649/Β’/16-10-2017 το οποίο αναφέρεται στην Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.    Επίσης, κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 1537/Β'/08-05-2012 το οποίο τροποποιείται/συμπληρώνεται.


  Φ.Ε.Κ.3649/Β’/16-10-2017
  Φ.Ε.Κ.1537/Β’/08-05-2012

         Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook