10/01/2018 - Δημοσίευση Οικονομικών Στοχείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 10/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά κατηγορία δαπάνης, για τα έτη 2012-2015, προς ενημέρωσή σας.

  Συγκεντρωτικό Rebate – Claw back 2012-2015
                           Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook