10/01/2018 - Ορθή επανάληψη Υπ. Απόφασης για τους συμψηφισμούς των παρόχων υγείας

  Αθήνα, 10/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε διορθωμένη την Υπ. Απόφαση που κοινοποιήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4313/Β’/11-12-2017, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1, στο σημείο που επικαλείται τις διατάξεις του εδαφίου ι’, αντί για ζ’ που ανέφερε η αρχική εκδοθείσα.

  Ορθή επανάληψη Υπ. Απόφασης
            Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook