27/12/2017 - Σχετικά με την μη αποδοχή του συμψηφισμού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 27/12/2017

  Επείγουσα Ενημέρωση

     Οι πάροχοι υγείας που δεν είχαν αποδεχθεί ηλεκτρονικά στο e-ΔΑΠΥ, τον συμψηφισμό των οφειλομένων των ετών 2012-2015 , με το ανείσπρακτο Rebate-Claw back των ετών 2013-2015 που πρότεινε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και είχαν υποβάλλει δήλωση εναντίωσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη σχετική δήλωση έως και την Παρασκευή 29/12/2017 προσκομίζοντας υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που υπάγονται.
     Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι συγκεκριμένοι πάροχοι που τους αφορά η ανακοίνωση να ανατρέξουν στα προσωπικά τους μηνύματα στο e-ΔΑΠΥ.
  (www.eopyy.gov.gr->ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ->e-ΔΑΠΥ-> e-ΔΑΠΥ Ανοιχτής Περίθαλψης -> Εισαγωγή κωδικών -> Προσωπικά Μηνύματα)

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook