17/11/2017 - Νόμος 4498/2017

  Αθήνα, 17/11/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 172/Α’/16-11-2017 με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός των οφειλών των παρόχων υγείας, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που κάποιος πάροχος δεν θέλει να αποδεχθεί το συμψηφισμό,  καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε αυτήν την περίπτωση για να συμψηφίσει οριστικά αυτές τις οφειλές (νόμος 4172/2013, άρθρο 100 παρ. 3.α. και τροποποιήσεις του ), προς ενημέρωσή σας.

  Φ.Ε.Κ. 172/ Α’/16-11-2017
  (Σελ. 6, άρθρο 19)
     Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook