14/11/2017 - Πληρωμή μηνός Ιουλίου 2017

  Αθήνα, 14/11/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι οι εκκαθαρίσεις των υποβολών μηνός Ιουλίου που αφορούν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου προχωρούν οι οριστικοποιήσεις για το μήνα αυτό.
     Ως εκ τούτου θα πρέπει να απευθύνεστε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΠΕ.ΔΙ.) που ανήκετε για να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για την εξόφληση του συγκεκριμένου μήνα.

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook