06/11/2017 - Νέο αίτημα παράτασης

  Αθήνα, 06/11/2017

     Προς
     Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
     κ. Σωτ. Μπερσίμη

   

  Νέο αίτημα παράτασης
    

  Κύριε Πρόεδρε,

     Με το τελευταίο αίτημα παράτασης για τους συμψηφισμούς που σας είχαμε αποστείλει, σας ζητούσαμε να παρατείνετε τη σχετική ημερομηνία έως ότου έχετε συμφωνήσει με τους Θεσμούς τον αριθμό των δόσεων απόσβεσης των οφειλών των παρόχων.
     Επειδή φαίνεται ότι ακόμη δεν έχετε καταλήξει στην σχετική συμφωνία, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την καταληκτική ημερομηνία για τους συμψηφισμούς όταν θα μπορείτε μετά βεβαιότητος να την κοινοποιήσετε στους πρόχους.
     Αναμένουμε σχετική ανακοίνωση.
     


        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook