31/10/2017 - Νέο αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας συμψηφισμού

  Αθήνα, 31/10/2017

  Προς
  Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  κ. Σωτ. Μπερσίμη

   

  Νέο αίτημα παράτασης
    

  Κύριε Πρόεδρε,

     Επειδή σήμερα 31/10/2017 λήγει η προθεσμία αποδοχής των οικονομικών στοιχείων του συμψηφισμού και δεν έχουμε καμία ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων για τα ποσά που οφείλουν να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δόσεις τις οποίες διαπραγματεύεστε με τους Θεσμούς και επειδή οι πάροχοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτήν την πληροφορία για να μπορούν να κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό, παρακαλούμε όπως παρατείνετε τον χρόνο αποδοχής του συμψηφισμού, έως ότου είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε την συμφωνία που θα έχετε πετύχει με τους εκπροσώπους των Θεσμών.
     


        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook