27/10/2017 - Αίτημα παράτασης ημερομηνίας αποδοχής συμψηφισμού

  Αθήνα, 27/10/2017
  Αρ. Πρωτ. : 58

     Προς
     Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
     κ. Σωτ. Μπερσίμη

  Αίτημα παράτασης


     Κύριε Πρόεδρε,
     Επειδή ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για τον αριθμό των δόσεων μέσω των οποίων θα παρακρατούνται οι οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω της επιβολής των μέτρων claw back και rebate των ετών 2013-2015 και επειδή πολλοί πάροχοι δεν έχουν ακόμα καταφέρει να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχετε αποστείλει, παρακαλούμε όπως παρατείνεται τον χρόνο αποδοχής του συμψηφισμού για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα.

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook