26/10/2017 - Εβδομαδίαιο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 26/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Η Ελλάδα ανακάμπτει, χωρίς όμως τις δεξιότητες για εξωστρεφή ανάπτυξη!

        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook