05/10/2017 - Υπολογισμός claw back σε εξαμηνιαία βάση

  Αθήνα, 05/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την οποία το ποσό του claw back θα υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, προς ενημέρωσή σας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook