27/09/2017 - Ενημέρωση από τον Σ.Ε.Ι.Β.

  Αθήνα, 27/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που λάβαμε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.), σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αρχειοθέτησης και διανομής εικόνων (PACS), προς ενημέρωσή σας.


  Επιστολή Σ.Ε.Ι.Β.

   


           Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook