20/09/2017 - Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας στο e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 20/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε  ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
  ¨ Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την εξασφάλιση της άμεσης και ποιοτικής πληροφόρησης των παρόχων αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας εκκαθάρισης των δαπανών τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ενεργοποιήσει λειτουργία αποστολής μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής αποστολή των μηνυμάτων, παρακαλούμε όπως πληροφορήσετε τα μέλη σας :
     Για την άμεση ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-mail), στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ.
  Ο έλεγχος στοιχείων γίνεται με την ενεργοποίηση της επιλογής «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία βρίσκεται στην εφαρμογή υποβολής e-ΔΑΠΥ. ¨

   

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook