08/08/2017 - Τροποποίηση κλιμακωτών εκπτώσεων rebate από 01/08/2017

  Αθήνα, 08/08/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2746/Β’/04-08-2017, με το οποίο αλλάζουν από 01/08/2017 τα ποσοστά εκπτώσεων (rebate), προς ενημέρωσή σας.
  Φ.Ε.Κ. 2746/Β’/04-08-2017

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook