28/07/2017 - Ενημέρωση σχετικά με την οριστικοποίηση Μαρτίου 2017

  Αθήνα, 28/07/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Σας ενημερώνουμε πως για όσους παρόχους ο μήνας Δεκέμβριος δεν έφτασε για να καλυφθεί το claw back Α’ εξαμήνου 2016, το εναπομείναν υπολειπόμενο ποσό claw back αυτού του εξαμήνου, θα παρακρατηθεί από τον μήνα Μάρτιο 2017 και θα πληρωθεί το υπόλοιπο του μήνα αυτού μετά τον συμψηφισμό, προς ενημέρωσή σας.

      

    Ο  Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook