12/07/2017 - Ραδιοφάρμακα

  Αθήνα, 12/07/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών υποβολής δαπανών ραδιοφαρμάκων, προς ενημέρωσή σας.
  Ραδιοφάρμακα (Μορφή pdf)

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook