11/07/2017 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.

   Αθήνα, 11/07/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Οι προοπτικές για την εδραίωση της ανάκαμψης ισχυροποιούνται
         Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook