06/07/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

   Αθήνα, 06/07/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Η βιομηχανία πρέπει να ενισχυθεί - κρατά το κλειδί της ανάκαμψης!

         Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook