ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

                                                       ΑΘΗΝΑ, 19/5/2011

 

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Γραμματεία της Προέδρου του Οίκου Ναύτου, μας ενημέρωσαν ότι εντός ΜΑΪΟΥ, θα υπογραφούν οι συμβάσεις του ταμείου με τα διαγνωστικά κέντρα.

  Υπενθυμίζουμε ότι, σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε με την Πρόεδρο του Οίκου Ναύτου κα Δίπλα Μαρία, είχε διαβεβαιώσει τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. που την επισκέφθηκαν, ότι στις συμβάσεις που θα υπογράψει ο Οίκος Ναύτου με τα διαγνωστικά κέντρα, δεν θα ζητηθεί καμία έκπτωση επί των τιμών του Κρατικού Τιμολογίου και δεν θα επιβληθεί plafond, είτε σε αριθμό εξετάσεων, είτε σε ύψος δαπάνης.

  Ως εκ τούτου, όταν θα κληθείτε να υπογράψετε την σύμβαση, θα πρέπει να διερευνήσετε ότι ισχύουν οι παραπάνω δεσμεύσεις της Προέδρου και σε αντίθετη περίπτωση, αφ’ ενός μεν δεν θα πρέπει να υπογράψετε την σύμβαση απαιτώντας την ορθή διατύπωσή της, αφ’ ετέρου δε να μας ενημερώσετε άμεσα, για γρήγορη παρέμβασή μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός